Vibeke Huun Birkeland

Vibeke Huun Birkeland har medisinsk embetseksamen fra Universitetet i Bergen i 1994 og ble i 2001 godkjent spesialist i øyesykdommer. 

Hun har tidligere arbeidet ved Nesttun Øyelegesenter og har siden 2009 vært tilknyttet Bergen Øyelegesenter. Vibeke Huun Birkeland er styreleder ved Bergen Øyelegesenter og senterets ansvarlige lege.

Hun er spesielt interessert i skjeling og i øyesykdommer hos barn. 

Vibeke Huun Birkeland har lang erfaring innen øyelokkskirurgi og har hovedansvaret for denne type operasjoner på senterets kirurgiske avdeling, Optera.

Ansatte

Våre øyeleger

Jan Askvik

Øyelege og kirurg

Jan Askvik har medisinsk embetseksamen fra Universitetet i Oslo 1985. Han gjennomførte spesialistutdannelsen ved Østfold Sentralsykehus i Fredrikstad, Buskerud Sentralsykehus i Drammen, og Haukeland Universitetssykehus i Bergen. Godkjent spesialist i øyesykdommer 1993. 

Fra 1995 har han arbeidet full tid ved Bergen Øyelegesenter, avtalespesialist fra 1998. 

Han driver omfattende øyekirurgisk virksomhet, hovedsakelig innen grå stær- og refraktiv kirurgi.

Han utfører også privat kirurgi utenom avtaletiden.

BACS

Vibeke Huun Birkeland

Øyelege og kirurg

Vibeke Huun Birkeland har medisinsk embetseksamen fra Universitetet i Bergen i 1994 og ble i 2001 godkjent spesialist i øyesykdommer. 

Hun har tidligere arbeidet ved Nesttun Øyelegesenter og har siden 2009 vært tilknyttet Bergen Øyelegesenter. Vibeke Huun Birkeland er styreleder ved Bergen Øyelegesenter og senterets ansvarlige lege.

Hun er spesielt interessert i skjeling og i øyesykdommer hos barn. 

Vibeke Huun Birkeland har lang erfaring innen øyelokkskirurgi og har hovedansvaret for denne type operasjoner på senterets kirurgiske avdeling, Optera.

Christian Bjune

Øyelege og kirurg

Christian Bjune har medisinsk embetseksamen fra Universitetet i Bergen i 1993. Spesialistutdannelse ved Haukeland Universitetssjukehus, godkjent spesialist i øyesykdommer i 2002.

Christian har arbeidet ved netthinneseksjonen på Øyeavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus. Han har siden 2003 arbeidet ved Bergen Øyelegesenter hvor han blant annet har hatt netthinnesykdommer som interessefelt.

Christian har i mange år vært kursleder i kurs om Optikk og refraksjon for spesialistkandidater.

Siden 2003 har han utført refraktiv kirurgi med excimerlaserbehandling ved senterets kirurgiske avdeling, Optera.

Han driver generell øyelegepraksis som avtalespesialist ved Bergen Øyelegesenter.

Roger Husa

Øyelege og kirurg

Roger Husa har medisinsk embetseksamen fra Universitetet i Bergen i 2004. Han har sin spesialistutdannelse fra Førde Sentralsjukehus og Haukeland Universitetssjukehus, og ble godkjent spesialist i øyesykdommer i 2012.

Han har både under spesialisering og som ferdig spesialist vært tilknyttet Augeavdelinga ved Førde Sentralsjukehus, fra 2007 til 2018. Her har han i tillegg til generell øyelegevirksomhet hatt seksjonsansvaret for katarakt (grå stær). Fra 2015 har han også hatt ambulerende tjeneste som kataraktkirurg ved Nordfjord Sjukehus.

Roger Husa startet ved Bergen Øyelegesenter i 2019. Han er også en av kirurgene på Optera.

Ole Kjeka

Øyelege og kirurg

Ole Kjeka har medisinsk embetseksamen fra Universitetet i Bergen 1992. Spesialistutdannelse i øyesykdommer først ved Fylkessykehuset i Haugesund og senere Haukeland Universitetssjukehus, der han arbeidet ved netthinneseksjonen fra 1999-2014. Hans spesialfelt er derfor netthinnesykdommer, men han har også lang erfaring med annen øyekirurgi. Han har vært tilknyttet Bergen Øyelegesenter siden 2010. I tillegg til generell øyelegepraksis som avtalespesialist arbeider han med grå stær-kirurgi og netthinnekirurgi ved senterets kirurgiske avdeling, Optera.

Kristen Kurt Realfsen

Øyelege og kirurg

Kristen Kurt Realfsen har medisinsk embetseksamen fra Universitetet i Bergen i 1979, tok spesialistutdannelsen ved Haukeland Universitetssykehus og ble godkjent spesialist i øyesykdommer i 1985.

 Han har tidligere arbeidet ved Nesttun Øyelegesenter og vært tilknyttet Bergen Øyelegesenter siden 2010.

 Kristen Kurt Realfsen er daglig leder for senterets kirurgiske avdeling, Optera. Han har grå stær- og øyelokksoperasjoner som sine spesialfelt.

Erling Strand

Øyelege

Utdannet lege/øyelege fra Bergen. Siden 1986 øyelege i generell spesialistpraksis.

Solveig Otteren Ulvik

Øyelege og kirurg

Solveig Otteren Ulvik har medisinsk embetseksamen fra Universitetet i Bergen i 1993. Spesialistutdannelse ved Nordland Sentralsykehus og Haukeland Universitetssjukehus, godkjent spesialist i øyesykdommer i 2005.

 Hun har senere arbeidet ved glaukomseksjonen på Øyeavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus, ved Augeavdelinga på Førde Sentralsjukehus og som privatpraktiserende spesialist ved Nesttun Øyelegesenter.

 Hun driver generell øyelegepraksis som avtalespesialist ved Bergen Øyelegesenter og opererer grå stær ved senterets kirurgiske avdeling, Optera.

Våre ortoptister

Sigrid Djupvik Monsen

Autorisert ortoptist

En ortoptist undersøker og behandler barn og voksne med skjeling.

Utdannet ved Hälsohøgskolan i Stockholm 1997.

Oftalmologassistentutdannet ved Øyeavdelingen, Haukeland sykehus, 1976.

Hun har tidligere jobbet ved Øyeavdelingen, Haukeland Universitetssykehus og Nesttun Øyelegesenter, ansatt ved Bergen Øyelegesenter som ortoptist fra 2001.

Hanne Sydnes

Autorisert ortoptist

En ortoptist undersøker og behandler barn og voksne med skjeling.

Utdannet ved Hälsohøgskolan i Stockholm 1997.

Oftalmologassistentutdannet ved Øyeavdelingen, Haukeland Universitetssykehus 1984.

Hun har tidligere jobbet ved Øyeavdelingen, Haukeland Universitetssykehus og Nesttun Øyelegesenter, ansatt ved Bergen Øyelegesenter fra 2014.

Våre optikere

Jørgen Dyrnes

Autorisert optiker, BSc.

Bachelorgrad fra HiBu, Kongsberg i 2007. Erfaring fra optikerforretning fra 2007. Har de senere år jobbet innen refraktiv kirurgi. Ansatt hos Optera AS. Arbeider primært med grå stær og refraktiv kirurgi i tett samarbeid med øyelegene ved Bergen Øyelegesenter.

André De Freitas

Autorisert optiker

Jobbet i optometrisk forretning fra 2001 til 2014. Har vært ansatt ved Bergen Øyelegesenter siden 2014. Arbeider tett opp mot øyelegene ved Bergen Øyelegesenter. Han jobber i hovedsak med kliniske-, tekniske- og administrative oppgaver.

Diana L. Johnsgaard

Autorisert optiker, MSc.

Spesialist i allmennoptometri. Bachelorgrad 1987, Ophthalmic Medical Technologist USA 1989, norsk autorisasjon fra 1994 og Mastergrad fra Pennsylvania College of Optometry I 2004. Erfaring fra Ivey Institute of Ophthalmology, London, Ont. Canada. Jobbet i optikerforretning i 18 år. Har jobbet i forskningsprosjekt vedrørende grønn stær fra 2013, ved Bergen Øyelegesenter. Videre arbeidsoppgaver er relatert til keratokonus og tørre øyne.

Kine Bergstad Larsen

Autorisert optiker, MSc

Bachelorgrad fra HiBu, Kongsberg i 2003, Mastergrad fra Pennsylvania College of Optometry i 2007. Erfaring fra optikerforretning 2003 til 2014. Ansatt ved Bergen Øyelegesenter fra 2015 og arbeider tett opp mot øyelegene. Jobber i hovedsak med kliniske- og administrative oppgaver.

Jostein Åsmul

Autorisert optiker, MSc.

Spesialist i allmennoptometri.
Bachelorgrad fra HiBu, Kongsberg i 2004.
Mastergrad fra Pennsylvania College of Optometry i 2007.


Erfaring fra vanlig optikerforretning fra 2002 inntil gradvis overgang til 100% ansettelse hos Optera AS. Arbeider primært innenfor feltet refraktiv kirurgi og grå stær kirurgi i tett samarbeid med øyelegene ved Bergen Øyelegesenter og kirurgene hos Optera AS.